Onze nieuwe website is in ontwikkeling.

Stichting Timea financieel steunen? Giften kunnen overgemaakt worden naar het volgende rekeningnummer:
NL 51 RABO 014.86.65.799 t.n.v. Stichting Timea

Stichting Timea is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) uw gift is daarom fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@stichtingtimea.nl

U kunt ons ook volgen via Facebook en Twitter.